^Powrót na górę
Get Adobe Flash player

 

Lata 1986 - 2005

 

Ważniejsze daty zanotowane w bogatej kronice:

20.03.1986 r. - Założenie kapeli Ludowej "Ostródzianie"
Dobieranie członków Zespołu, warsztaty z Zespołem Tańca "Ostródzianie" w Szyldaku
"Szlifowanie" repertuaru. Pierwsze występy w Szkołach, instytucjach, na szkoleniach itp.
Rok 1987 - Wyjazd do Torunia na spotkanie integracyjne z kapelami z kraju i zagranicy. Występ na Œwięcie Ludowym w Ostródzie.
5.05.1988 r. - Otwarcie XV Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży
10.06.1988 r. - II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i œpiewaków Ludowych Lidzbark Warmiński
8.09.1988 r. - Otwarcie trakcji elektrycznej w Ostródzie


9.06.1989 r. - Udział w obchodach 660-lecia Ostródy
24.06.1989 r. - I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel w Mrągowie
21.07.1989 r. - Udział w IX Spotkaniach Kapel Ludowych z całego œświata w Toruniu
9.09.1989 r. - Wyjazd na Litwę 2 tygodniowe tourne /wywiady dla radia i TV wileńskiej/
15.10.1989 r. - Kilkudniowe występy w Kaliningradzie
1990 r. - Rewizyta zespołu ludowego z Utieny /na Litwie/ wspólne występy na terenie Polski
1993 r. - Wyjazd kapeli do Osterode am Harz na zaproszenie miasta zaprzyjaźŸnionego
18.06.1995 r. - I miejsce w IX Przeglądzie Wojewódzkim Kapel i Zespołów œŚpiewaczych Jeziorany '95
23.07.1995 r. - Udział w Olsztyńskim Festiwalu Folklorystycznym
6-11.08.1996 r. - Uczestnictwo w XX Festiwalu Ludów Północy w Gdańsku
21.09. 1996 r. - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki - Zdzisława Podkańskiego
Czerwiec 1997 r. - Wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów œŚpiewaczych Jeziorany '97
W 1996 i 97 roku nagrodzony został nasz członek zespołu P. Władysław Stelmach autentyczny skrzypek ludowy za program solowy
1998 r. - Pobyt w Osterode am Harz zaprzyjaŸźnionym mieśœcie z Ostródą
1.05.1998 r. - Pobyt w Kijowie
W 1998 i 1999 roku - wyróżnienia na przeglądach rejonowych i wojewódzkich
W roku 2000 /do końca sierpnia/ Kapela wystąpiła 15 razy w różnych miejscach regionu Warmińsko-Mazurskiego a także innych regionów. Do końca roku 22 razy.
W roku 2001 Kapela wystąpiła 18-krotnie w różnych miejscach Województwa
Rok 2002 to sporo wyjazdów, koncerty w kraju i poza granicami. Cykliczne występy na ostródzkim zamku: kolędy, rocznice, spotkania, biesiady.
Wyróżnienie na Przeglądzie Kapel i Zespołów œŚpiewaczych w Jezioranach.
Ważnym wydarzeniem był wyjazd do Osterode am Harz. Był to bardzo udany koncert z okazji 100-letniej działalnoœci Niemieckiego Czerwonego Krzyża.
Rok 2003 Kapela "Ostródzianie" rozpoczęła od 5 stycznia kolędami w Zamku, biesiadą w karnawale, występami na otwarciu wystaw, brała udział w obchodach dni śœw. Jerzego.
- 16 maja wyjazd na koncert do Kaliningradu
- 17 maja piknik Karnity
- 31 maja Biesiada Majowa z Kapelą Ostródzianie
- 15 czerwca XIX Przegląd Kapel i Zespołów œŚpiewaczych w Jezioranach Lipiec i sierpień występy na ogniskach i piknikach.
Wrzesień - dożynki w Idzbarku, Tour de Pologne - rozpoczęcie etapu w Ostródzie, Biesiada na Zamku, Dożynki Wojewódzkie w Węgorzewie.
Do końca roku dużo koncertów.
2004 r - rozpoczynamy od 10 stycznia występem na choinkach dla dzieci z ubogich rodzin.
26 marca wyjazd na koncerty do Niemiec.
Do końca kwietnia daliœśmy 8 koncertów. Czerwiec 2004 - wyróżnienie w Jezioranach w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i śŒpiewaków Ludowych. Cały rok to liczne koncerty. W paŸzierniku wizyta w Kaliningradzie, 2 koncerty w Muzeum. Do końca roku 2004 mieliśmy koncerty w różnych miejscowoœciach, za granicą RP także.

Rok 2005 rozpoczęliœśmy występem dla dzieci biednych. 26 i 27 lutego pobyt na Litwie. 2 koncerty na jarmarkach "Kaziukowych". 6 marca tradycyjnie odbył się koncert "Kaziuki" na Zamku. Wystąpił gośœcinnie polski zespół z Litwy pn. "Znad Mereczanki". Już szósty z kolei koncert z okazji obchodów śœw. Kazimierza Królewicza zgromadził bardzo dużo ludzi /sala wypełniona po brzegi/. Do końca czerwca wystąpiliœśmy 10 razy w tym na Przeglądzie Kapel i Zespołów ŒŚpiewaczych w Jezioranach, gdzie otrzymaliśœmy wyróżnienie. W okresie od lipca do grudnia jeszcze około 10 koncertów.