OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ŚWIADCZENIA USŁUG OCHRONY NA RZECZ CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE W OKRESIE OD 01.04.2019 DO 31.03.2022 r.

Znak sprawy: ZP – 1/2019 z dnia 20.02.2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest niższa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro) dla zamówienia publicznego prowadzonego pn.: Świadczenie usług więcej …