Świąteczne śpiewanie.

Konkurs
Międzypokoleniowe świąteczne śpiewanie, czyli oczekiwanie na Boże Narodzenie.
Casting dla wszystkich.
12 grudnia 2015r. – godz.16.00

Regulamin

1. Konkurs jest imprezą otwartą.
2. Uczestnikami konkursu może zostać każdy bez ograniczeń wieku (przedszkolak i senior).
3. Uczestnik powinien przygotować dwie dowolne kolędy, z dowolnym akompaniamentem, podkładem, instrumentem lub
a’ capella.
4. Przesłuchania odbędą się 12 grudnia o godz.16.00 w sali reprezentacyjnej zamku w Ostródzie z udziałem publiczności.
5. Uczestników oceniać będzie komisja konkursowa.
6. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a wyróżniające się osoby otrzymają nagrody. Ponadto uczestnicy otrzymają zaproszenie do udziału w zamkowym wieczorze kolęd w dniu 19 grudnia 2015 r.
7. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 1 grudnia 2015 r. na adres organizatora:
Centrum Kultury w Ostródzie
ul. Mickiewicza 22
14-100 Ostróda
z dopiskiem na kopercie „śpiewanie kolęd”
8. Koordynatorem konkursu jest Anna Zapaśnik-Baron – główny specjalista do spraw kultury w Centrum Kultury w Ostródzie. tel 89 642 29 72.