KONTAKT

Centrum Kultury w Ostródzie

ul. Adama Mickiewicza 22
14-100 Ostróda

Amfiteatr tel. 89 670 90 71
ck@ck.ostroda.pl

 p.o. Dyrektora
Centrum Kultury w Ostródzie
Rafał Bykowski
tel. 89 642 29 72

dyrektor@ck.ostroda.pl
 rafal.ckostroda@gmail.com

Agencja Kultury i Promocji
Amfiteatr, ul. Adama Mickiewicza 17 A, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 90 71 i 89 670 90 72
animacja@ck.ostroda.pl
ck@ck.ostroda.pl
technika@ck.ostroda.pl

Księgowość
Amfiteatr, ul. Adama Mickiewicza 17 A, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 90 74
ck.de@um.ostroda.pl

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
mbpostroda@bibliotekaostroda.pl
tel. 89 646 27 54

Wypożyczalnia dla Dorosłych
ul. Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
tel. 89 642 29 73
wypozyczalnia@bibliotekaostroda.pl

Czytelnia na Zamku
ul. Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
tel. 89 642 29 74
czytelnia@bibliotekaostroda.pl

Oddział dla Dzieci z czytelnią
ul. Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
tel. 89 642 29 73
dzieci@bibliotekaostroda.pl

Filia nr 3
ul. Bolesława Chrobrego 2, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 78 02
filia@bibliotekaostroda.pl

Kadry
tel. 89 670 90 74
sekretariat@ck.ostroda.pl