63 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski to miliony uczestników,to ich kulturalne wzbogacenie przez uprawianą sztukę,ich świetne osiągnięcia w dziedzinie sztuki recytacji,kształtowanie postaw i charakterów przez mówienie o ważnych sprawach swojego pokolenia,środowiska,kraju- czytamy na stronie Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej.

Pamiętajmy ,że w  roku 2018 ,składamy w sposób szczególny”pokłon przeszłości,budujemy naszą rzeczywistość,planujemy przyszłość(…) Wolny Ruch Twórczej Mowy wynosi 65-letni dorobek-społeczny,edukacyjny,wychowawczy,artystyczny,”/Towarzystwo Kultury Teatralnej/A ta niezwykła 63 edycja odbędzie się w roku 100 -lecia odzyskania Niepodległości Polski. Marzeniem Organizatora  eliminacji miejskich- Centrum Kultury w Ostródzie- jest STU Recytatorów, połączonych pasją doskonalenia ojczystego języka.

Wykorzystano tekst wprowadzający, do 63 edycji  OKR, Zarządu Głównego  Towarzystwa Kultury Teatralnej.