ANDRZEJ PONIEDZIELSKI – zmiana terminu recitalu

PRZESUWANA RADOŚĆ I OPTYMIZM
Nie rezygnujemy z dobrych planów!
Tym bardziej, że ponowne kontrakty mogą być z uzasadnionych powodów droższe. Nas i Państwa obowiązują dotychczasowe ustalenia i dotychczasowa cena biletów.