DNI OSTRÓDY 2019

PIĄTEK 26 lipca

dziedziniec Zamku w Ostródzie

godz. 20:00 KRUKI

godz. 21:00 REBEKA

godz. 22:30 LAO CHE

dla mieszkańców Ostródy  15 zł / dzień

pozostałe osoby  40 zł / dzień

w dniu koncertu (wszyscy)  50 zł / dzień

SOBOTA 27 lipca

Amfiteatr w Ostródzie

godz. 18:00 CZERWONE GITARY

godz. 20:00 KOMBII

godz. 22:00 KOMODO & SYKES

godz. 23:40 After Party z DJ JOHnNY BRAVO & DZIUBEE DRUMMER

dla mieszkańców Ostródy  15 zł / dzień

pozostałe osoby  40 zł / dzień

w dniu koncertu (wszyscy)  50 zł / dzień

NIEDZIELA 28 lipca

Strefa Aktywności Rodzinnej w Ostródzie (ul. Słowackiego)

godz. 14:00 TULINKI

wstęp wolny

NIEDZIELA 28 lipca

Amfiteatr w Ostródzie

godz. 17:30 ROKSANA WĘGIEL

godz. 20:00 BIG CYC

dla mieszkańców Ostródy  10 zł / dzień

pozostałe osoby  30 zł / dzień

w dniu koncertu (wszyscy)  40 zł / dzień

Sprzedaż stacjonarna:

Amfiteatr – kasa biletowa, Ostróda, ul. Mickiewicza 17a

poniedziałek – niedziela, godz. 12.00 – 18.00

Informacja Turystyczna, Ostróda, Plac 1000-lecia 1a

poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 17.00

sobota, godz. 10.00 – 16.00

niedziela, godz. 10.00 – 14.00

Żegluga Ostródzko-Elbląska – biuro na Bulwarze Europejskim, Ostróda, ul. Mickiewicza 9a

poniedziałek – niedziela, godz. 9.00 – 18.00

Sprzedaż internetowa:

www.ck.ostroda.pl

O F E R T A  D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W  O S T R Ó D Y

Z uwagi na fakt, że będzie to święto naszego miasta Burmistrz Ostródy podjął decyzję, 
by dla mieszkańców Ostródy ceny biletów były niższe.

TYLKO w przedsprzedaży stacjonarnej i TYLKO za okazaniem 
dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania w Ostródzie, ceny biletów dla mieszkańców Ostródy wynoszą:

  • piątek 26 lipca 15 zł
  • sobota 27 lipca 15 zł
  • niedziela 28 lipca 10 zł

dzieci do lat 12 – wstęp bezpłatny z pełnoletnim opiekunem

!!! jeden mieszkaniec = jeden dokument = jeden bilet

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) dalej RODO informuję, że:

1) Pani/a dane osobowe w postaci okazania z dowodu osobistego informacji dotyczącej tylko organu wydającego (Burmistrz Miasta Ostródy) lub innego dokumentu potwierdzającego w w/w sposób fakt zamieszkiwania w Ostródzie, przetwarzane będą wyłącznie podczas zakupu biletu, w celu promocyjnej sprzedaży biletów na imprezy organizowane w amfiteatrze podczas obchodów „Dni Ostródy”.

2) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 2 jest dobrowolne, a konsekwencją nie podania tych danych jest brak możliwości zakupu biletu po promocyjnej cenie przeznaczonej dla mieszkańców miasta, na imprezy organizowane podczas „Dni Ostródy”.

3) Administratorem Pani/a danych osobowych w przypadku zakupu biletu w kasie amfiteatru jest Centrum Kultury w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 22 (nr tel. 89 642 32 31, e-mail: kadry.cks@um.ostroda.pl), oraz Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o., 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 9a ( nr tel. 89 670 92 17, e-mail: info@zegluga.com.pl) w przypadku zakupu biletu w kasie żeglugi na bulwarze j. Drwęckiego. Administratorem Pani/a danych osobowych przypadku zakupu biletu w kasie Centrum Informacji Turystycznej, jest Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna, 14-100 Ostróda, ul. Pl. 1000-lecia 1A (nr tel. 89 642 94 30 00, e-mail: biuro@mazury-zachodnie.pl).

4) Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając maila na adres:

– Centrum Kultury: iodo@um.ostroda.pl

– Żegluga Ostródzko-Elbląska: iod24@gptogatus.pl

5) Pani/a dane osobowe przetwarzane będą tylko przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w  pkt. 2 celów.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.