Historia Zespołu Tańca Polskiego Mazur

VII Zamkowe Spotrkania Taneczne (6)
2014 r VII Zamkowe Spotkania Taneczne- zespół z kierownikiem, choreografem Grzegorzem Łabaczem

Historia

Zespół Tańca Polskiego Mazur jest kontynuacją Zespołu Pieśni i Tańca Ostródzianie,który działał w latach 1974-1995. Przez 10 lat kierownikiem ZPiT Ostródzianie była Jadwiga Dzilińska -założycielka, kierownik i choreograf. Akompaniatorem od początku była Lilianna Bejna. Te 10 lat Jadwigi Dzilińskiej to wspaniały okres, o którym czytamy w kronikach  prowadzonych wówczas przez Liliannę Bejnę” kilkakrotnie zespół zdobył tytuł laureata na Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Pieśni i Tańca Ludowego, koncertował w kilku miastach w Polsce. ” Ta wspaniała dekada została przerwana .

Tragiczna śmierć Jadwigi Dzilińskiej we wrześniu 1984r.(…)” W latach następnych zmieniła się młodzież, zmieniali się choreografowie(…)Po Stanisławie Jarmołowiczu zespół prowadzili kolejno Jadwiga Orzołek, Grzegorz Kolenda od 1986 r Grzegorz Łabacz.

Od roku 1986-1995 nastąpił w zespole kolejny renesans” Podobnie jak Jadwiga Dzilińska tak i Grzegorz Łabacz był dla młodzieży kimś więcej niż nauczycielem tańca. Podniósł On poziom zespołu do ponad przeciętnego. Koncertowano nie tylko w kraju ,ale i zagranicą. Odejście z pracy Grzegorza Łabacza spowodowało  całkowity rozpad zespołu(…)znalazła się jednak niewielka grupa młodzieży ,którą inspirował taniec ludowy(…) w ten sposób zawiązał się Zespół Tańca Ludowego” Ostródzianie”,który od strony choreograficznej prowadziła Joanna Markiewicz. Niestety przez cały ten okres brakowało chłopców,mimo stosowania różnych form reklamy zespołu.

We wrześniu 1998 r. dyrektor CKiS zdecydował o zmianie choreografa . Został nim ponownie Grzegorz Łabacz”, a zespół kontynuuący przyjął nazwę Zespół Tańca Polskiego Mazur

Aktualnie

Grzegorz Łabacz jest kierownikiem, choreografem i nauczycielem tańca w jednej osobie. Zespół skupia młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Jest formą zagospodarowania wolnego czasu
i rozwijania zainteresowań kulturą ludową i dziedzictwem narodowym. Są w nim osoby ,które łączy pasja tańczenia.Taniec ludowy i narodowy jest istotą zespołu ,ale uczestnicy grupy mogą też poznać inne formy tańca. Od ćwiczeń taneczno-ruchowych poprzez nowoczesny,aż do tańca towarzyskiego.Wielu uczestników zespołu swoje życie złączyło ze sztuką, nie tylko taneczną ,ale
i aktorską. Grupy pod kierunkiem Grzegorza Łabacza są wizytówką taneczną instytucji. Występują podczas imprez prestiżowych w mieście, powiecie, województwie i zagranicą.( Osterode AM Harz , Rostok, Taurage). Zespół lobbuje na rzecz upowszechniania kultury ludowej i dziedzictwa narodowego poprzez wspomaganie naborów do zespołu, organizację Zamkowych Spotkań Tanecznych.Spotkania ,które są podparte współpracą  ze szkołami artystycznymi  z Kaliningradu.
W  bieżącym roku 2016  będziemy  świadkami X edycji tego wydarzenia.

Nabory

Systematycznie od lat Zespół Tańca Polskiego Mazur wznawia nabory w miesiącu wrześniu,wraz z nowym rokiem szkolnym i nowym sezonem kulturalno- artystycznym,co nie oznacza ,że nie można swojej kandydatury zgłosić w ciągu roku

Dwa razy w roku w ferie zimowe i wakacje letnie odbywają się otwarte zajęcia ,które również są furtką wyłowienia talentów do zespołu. Zgłoszenia przyjmuje przez cały rok Centrum Kultury w Ostródzie,pokój nr 10 Animacja i Edukacja Artystyczna.

Chłopcy nadal mile widziani!!!

Ważniejsze imprezy z udziałem Zespołu Tańca Polskiego Mazur

1/25.03.2010r.”Polonez z Melpomeną i Kabaretową Domeną”- z Maciejem Damięckim

2/ 3.05.2010r.-Koncert Galowy ” Z pieśnią… z nadzieją

3/12.05.2010r.” 20 lat Istnienia  Samorządu”

4/ 17.12.2010r.” Chwałę Bogu oddajmy,tańczeniem,  śpiewaniem

5/20.05.2010r.”Gloraia in exelsis Deo

6/25.03.2011r.”Międzynarodowy Dzień Teatru z udziałem Joanny Żółkowskiej

7/10.05.2011r.” Bliżej tańca” V Zamkowe Spotkania Taneczne

8/24.09.2011r.Generałowie i franncuscy kombatanci na zamku

9/ 21.12.2011r. „Bóg się rodzi”

10/23.03.2011r.Konkurs Tańca o Puchar Burmistrza Morąga/Grand Prix dla zespołu/

11/24.05.2012r. Otwarcie amfiteatru i fontanny

12/12.062012r. ” Bliżej Tańca” VI Zamkowe Spotkania Taneczne”

13/Lipiec, sierpień 2012r. ” Wakacje z Tańcem”

14/20.12.2012r.” Zamkowy wieczór Kolęd

15/23.05. 2013r. ” Bliżej Tańca ” VII Zamkowe Spotkania Taneczne”

16/29.05.2013r.” Festiwal tańca Młodych Ostródzian

17/11.12.2013r.Koncert galowy z okazji 11 Listopada

18/3.05 2013r. Koncert Galowy z okazji 3 Maja

19/ 16.05 2014r. Turniej wiedzy ” Hej Ostródo jak ty cudna”

20/ 27.05.2014r. Bliżej Tańca ” VIII Zamkowe Spotkania Taneczne”

21/20.03.2015r.Dzień Regionalny” Hej Ostróda jak ty cudna”

22/ 3.05.2015r. Koncert Galowy z okazji  3 Maja”

23/ 21.05.2015 r. Bliżej Tańca ” IX Zamkowe Spotkania Taneczne

24/23.06.2015r”. Janki,wianki piosenki”- wieczór świętojański

25/ 11.12.2015r. Koncert galowy ” Uwięziony Ptak nie śpiewa
26/19.12.2015r. Zamkowy Wieczór Kolęd27. 10.01. 2016r.” Orkiestra Świątecznej Pomocy”

 

Zajęcia: WTORKI I CZWARTKI- godz 16.00-18.30

Zamek Sala Reprezentacyjna lub Amfiteatr- Sala Kameralna

Zespół Tańca Polskiego Mazur w obiektywie Romualda Aramowicza

 

Mazur1

Taurauge 2006r.

Mazur2

Taurauge 2006r.

Taurauge 2006

Taurauge 2006r.

Koncert Galowy z okazji 3 Maja 2013

3 maja 2013r. Koncert Galowy

VII Zamkowe Spotrkania Taneczne (3)

VII Zamkowe Spotkania Taneczne 2013r.

Koncert Galowy z Okazji Św. Niepodleg loSci 2013 (1)

VII Zamkowe Spotkania Taneczne 2013r

.Koncert Galowy z Okazji Św. Niepodleg loSci 2013

Koncert Galowy z okazji Święta Niepodległości 2013r

VII Zamkowe Spotrkania Taneczne (1)

VII Zamkowe Spotkania Taneczne 2013r

VII Zamkowe Spotrkania Taneczne (5)

VII Zamkowe Spotkania Taneczne 2013r.