INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ W CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE W OKRESIE 01.04.2019 DO 31.03.2022