Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego

W weekend 15-16 sierpnia cała Polska świętowała będzie 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej – „polskiego zwycięstwa dla wolności Europy” – to hasło uroczystości i wielu działań organizowanych w całym kraju z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej, określanej jako 18. decydującej bitwy w dziejach świata.

Ostróda również pragnie złożyć hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej.
Zaproszenie do naszego miasta przyjęli Wyjątkowi Goście
REPREZENTACYJNY ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY WOJSKA POLSKIEGO,
który w dniu 16 sierpnia o godz. 17:00
wykona KONCERT w ostródzkim Amfiteatrze.

Jest to wydarzenie zorganizowane pod patronatem Burmistrza Ostródy Zbigniewa Michalaka.

Wstęp na koncert jest bezpłatny.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje posiadanie bezpłatnej wejściówki, którą można odebrać w Zamku, w biurze ochrony, w godzinach pracy Centrum Kultury w Ostródzie (w dni robocze 8:00-18:00, w soboty i niedziele 10:00-17:00)

 

👇👇👇👇👇👇WAŻNE👇👇👇👇👇👇

Warunki uczestnictwa w wydarzeniu podczas epidemii wirusa SARS-COV-2

1. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o stanie swojego zdrowia oraz przekazania swoich danych kontaktowych (imienia, nazwiska oraz nr telefonu komórkowego) Organizatorowi.
2. Administratorem Państwa danych jest Centrum Kultury w Ostródzie. Dane osobowe będą gromadzone wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia wydarzenia i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
3. Druki oświadczeń otrzymacie Państwo razem z bezpłatnymi wejściówkami. Oświadczenia należy złożyć przy wejściu do obiektu, na teren wydarzenia.
4. Osoby odmawiające złożenia oświadczenia nie będą mogły wziąć udziału w wydarzeniu.
5. W trakcie wydarzenia:
• każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren wydarzenia. Preparaty do dezynfekcji będą dostępne na miejscu;
• w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, również podczas trwania wydarzenia;
• ze względu na wymogi związane z procedurami bezpieczeństwa prosimy o przyjście na wydarzenie z czasowym wyprzedzeniem;
• osoby z widocznymi objawami przeziębienia (duszności, kaszel) nie będą wpuszczane na teren wydarzenia;
• uczestnicy mogą zajmować na widowni tylko wyznaczone i wskazane miejsca;
• uczestnicy zobligowani są do utrzymywania dystansu 2 m od innych uczestników;
• uczestnicy zobligowani są do stosowania się do wszystkich poleceń wydawanych przez obsługę wydarzenia;
• uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.