KONKURS PLASTYCZNY „Hej, kolęda, kolęda!”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na ilustrację do ulubionej kolędy.
Na kartkach A3 (duży blok rysunkowy), należy w dowolnej technice płaskiej
przedstawić ilustrację wybranej, świątecznej pieśni.
Warunkiem zgłoszenia się do konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy
oraz złożenie jej wraz z kartą zgłoszenia w Amfiteatrze, w pokoju 105, do końca grudnia 2021.

Organizator powoła komisję konkursową. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Konkurs jest adresowany do wszystkich grup wiekowych w trzech kategoriach: do 9 r.ż, 10-15 oraz powyżej 16 r.ż
ZAPRASZAMY!