Najpiękniejsze wschody i zachody słońca w Ostródzie – Konkurs Fotograficzny

wschodywschody

OFERTA EDUKACYJNA- KONKURS FOTOGRAFICZNY

NAJPIĘKNIEJSZY WSCHODY I ZACHODY SŁOŃCA

W OSTRÓDZIE

Regulamin

1. Konkurs jest imprezą otwartą ,dającą szanse pokazania swoich umiejętności artystyczno-fotograficznych w kategoriach :

– szkół podstawowych

– szkól gimnazjalnych

– szkól ponadgimnazjalnych

– dorosłych

2. Tematem konkursu są” Zachody słońca w Ostródzie”,

Ujęcie oprócz uchwyconego zjawiska zachodzącego słońca, powinno zawierać jakiś element rozpoznawalnej rzeczywistości ostródzkiej/dom, urzędy,kościoły,cmentarze, molo, hotele, parki jezioro.. i

3. Foto należy dostarczyć do Centrum Kultury w Ostródzie,pokój nr 10

w wersji wywołanej, formatu minimumA3, oprawionej w passe partout i opisanej: z uwzględnieniem informacji :autor, kategoria wiekowa, tytuł autorski np. „Zachód słońca nad jeziorem Drwęckim” Zachód słońca przy kościele NMP” itp….

4. Foto dostarczamy do dnia 30 kwietnia,2017r. Prace można

przysłać pocztą ,lub dostarczyć osobiście na adres; Centrum Kultury w Ostródzie, ul Mickiewicza22, 14-100 Ostróda, pokój nr 10 z dopiskiem na kopercie Konkurs Fotograficzny

5.Jeden autor ma prawo złożenia maksimum trzy zdjęcia do konkursu

6. Komisja Konkursowa składająca się z Mistrzów Fotografii wybierze z każdej kategorii wiekowej jedną najlepszą pracę zasługującą na I miejsce w swojej kategorii .

7. Pierwsze Miejsca otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 200zł

8. Ekspozycja nagrodzonych prac, będzie prezentowana podczas koncertu z okazji DNIA DZIAŁACZA KULTURY . O szczegółach Finału poinformujemy w I kwartale 2017r. W MAJU W DNIU DZIAŁACZA KULTURY ,zostaną też wręczone nagrody. I pamiątkowe dyplomy za udział. ZAPRASZA I ZACHĘCA CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE.