Odreggaeowanie

ODREGGAEOWANIE
OSTRÓDA 11 – 12 LIPCA 2020
AMFITEATR / MOLO NAD JEZIOREM DRWĘCKIM
Trudno wyobrazić sobie rok bez Ostróda Reggae Festival. Fani tęsknią, serca pękają. Przygnębia cisza niezakłócona płynącym ze sceny basem. Taki stan mógłby skutkować poważną jesienno-zimową depresją. Dlatego musimy działać. Czas odreggaeować!
To próba zmiany pandemicznego stanu rzeczy na miarę obecnych możliwości. W czasie, gdy Ostróda po raz 20. zmieniłaby swoje oblicze na gwarne i kolorowe, zapraszamy na ODREGGAEOWANIE. Mając na uwadze wszystkie okoliczności, które zmusiły nas do przeniesienia ORF na 2021, wspólnie z włodarzami miasta chcemy dać Wam drobną namiastkę naszych corocznych reggae celebracji. Będzie bezpiecznie, wesoło i kolorowo. W amfiteatrze wystąpią krajowi ulubieńcy ostródzkiej publiczności: VAVAMUFFIN, TABU oraz ETNA KONTRABANDE. Na molo zagrają DJ’e i sound systemy reggae/dub.
Podobnie jak Wy, wszyscy artyści bardzo spragnieni są powrotu do koncertowych wrażeń. To gwarantuje niepowtarzalne przeżycia.
Zapraszamy!
SOBOTA 11-07
MOLO 12:00 – 18:00
Roots Trippin Sound System
Urban Shamans Sound System
Bass Invaders
Infinity SoundSystem
AMFITEATR
OTWARCIE BRAM 17:00
18:00 – 22:30
Vavamuffin
Tabu
Etna Kontrabande

(wcześniejsze losowanie kolejności występów)

NIEDZIELA 12-07
MOLO 12:00 – 21:30
 
12:00 – ROOTS and CULTURE! Jah Love Soundsystem & 27Pablo prezentują kanoniczne utwory reggae

 

 
15:00 – SKABALANGA! Jah Love Soundsystem meets Bouquet / Roots Trippin Sound System
 
16:00 – MALIK /SingleDread 

17:00 – DUB DIGITAL! Jah Love Soundsystem meets Gorzki aka Binx/Lonely Tree Sound

18:00 – MAKEN /Joint Venture Sound System

20:00 – Jah Love Soundsystem in session

 
BILETY
Molo: wstęp darmowy (max. 150 osób)
Amfiteatr: 45 PLN w przedsprzedaży (40 PLN w przedsprzedaży na Kartę Ostródzką), 60 PLN w dniu koncertu (max. 999 osób)
Wyłączny dystrybutor biletów: Centrum Kultury w Ostródzie
Link do kupna biletów:
ORGANIZATORZY:

 

Centrum Kultury w Ostródzie

&

Positive Music Promotion
 
UWAGA:
Ważne informacje związane z bezpieczeństwem
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 
 
Regulamin wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury w amfiteatrze Ostródzie w związku z pandemią COVID-19

Obowiązujące zasady są zgodne z:
• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2020 r. poz. 964 z późn. zmianami);
• aktualnymi wytycznymi sanitarnymi MKiDN i Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. Teren wydarzenia jest zamknięty, ogrodzony płotkami zabezpieczającymi.
2. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają pracownicy Agencji Ochrony.

3. Ilość osób uczestniczących w organizowanych wydarzeniach limituje każdorazowo Organizator poprzez dopuszczoną do sprzedaży pulę biletów.

4. Sprzedaż biletów prowadzona jest wyłącznie drogą internetową za pośrednictwem wskazanej platformy zakupowej.

5. Załącznikiem do zakupionego biletu jest z oświadczenie, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
6. Organizator udostępni miejsca zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, a uczestnicy są zobowiązani do zajęcia miejsc wyznaczonych przez organizatora. Ograniczenie nie dotyczy:
a) osoby, która uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b) osoby, która uczestniczy w wydarzeniu razem z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
c) osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
7. Liczba uczestników jest monitorowana.
8. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do zachowania co najmniej 2 metrów odstępu od pozostałych osób, oczekując na wejście i na terenie imprezy.
9. Na terenie wydarzenia obowiązywać będzie bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa, czyli noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych. Osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą zasłaniać nosa i ust maseczką muszą zachować bezpieczną odległość 2 metrów od innych uczestników wydarzenia.
10. Posiadanie środków ochrony będzie sprawdzane przy wejściu na teren wydarzenia. W przypadku ich braku organizator odmówi prawa wstępu.
11. Uczestnicy mają obowiązek zdezynfekować dłonie przed wejściem na teren imprezy.
12. Obowiązuje zakaz wnoszenia opakowań szklanych na teren wydarzenia.
13. Dopuszcza się pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego, po uprzednim uzyskaniu zgody uczestnika wydarzenia.
14. Organizator zapewnia dostęp do toalet, które będą regularnie odkażane i wyposażone w płyn do dezynfekcji rąk.
15. Korzystających z toalet obowiązuje dezynfekcja rąk przed skorzystaniem z toalety i po skorzystaniu z niej. W przypadku kolejki do sanitariatów należy zachować 2-metrowy dystans od siebie wzajemnie.
16. Uczestnicy wydarzenia muszą stosować się do poleceń pracowników organizatora oraz przestrzegać postanowień regulaminu.
17. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
18. Wszystkich uczestników wydarzenia obowiązuje Regulamin obiektu.

19. Organizator dopuszcza do uczestnictwa w imprezach udział 150 osób bezpośrednio przed sceną.

Dyrektor Centrum Kultury w Ostródzie