OFERTA PRACY DLA BIBLIOTEKARZA

Dyrektor Centrum Kultury w Ostródzie
(pełniący obowiązki na podstawie Zarządzenia Nr 69/2021 Burmistrza Miasta Ostróda
z dnia 10 maja 2021 r.)
ogłasza rekrutację na stanowisko pracy
Bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostródzie

Zadania na stanowisku:

– obsługa czytelników z wykorzystaniem programu bibliotecznego MAK+
– kompleksowe opracowywanie zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi standardami
– prowadzenie statystyki
– rejestracja czytelników i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– prowadzenie ewidencji wypożyczeń,
– poradnictwo w wyborach czytelniczych,

Od kandydatów oczekujemy:

– wykształcenie minimum średnie
– biegłej obsługi komputera (środowisko Windows oraz pakiet Microsoft Office) i urządzeń  biurowych
– komunikatywności i umiejętności pracy z ludźmi
– umiejętności pracy zespołowej jak również indywidualnej
– znajomości rynku książki
– kreatywności i pomysłowości w działaniach promujących czytelnictwo

Mile widziane:
– doświadczenie na podobnym stanowisku
– wykształcenie biblioteczne

Oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat
– możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
– przyjazną atmosferę i pracę z ciekawymi ludźmi
– możliwość przyuczenia

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie listu  motywacyjnego oraz CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres: e-mail: kierownik@bibliotekaostroda.pl, sekretariat@ck.ostroda.pl lub osobiście w Centrum Kultury w Ostródzie i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostródzie (zamek).

Termin składania dokumentów do 31 października 2021 r.
Wybrane osoby poinformujemy telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dodatkowe
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji. Zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego terminu , dokumenty aplikacyjne będą komisyjnie zniszczone. Dokumenty aplikacyjne można odebrać po zakończeniu rekrutacji, w każdym czasie osobiście lub na pisemną prośbę mogą zostać odesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Treść zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).