Podróże bez granic, Historia, kultura, wierzenia Aborygenów

To już czwarte spotkanie z cyklu ” Podróże bez granic”, kolejne odbędzie się też w kwietniu 27 kwietnia i będzie to, pierwsza „Piąteczka podróży bez granic” . Mały Jubileusz…i jedziemy dalej….Zaprasza organizator Centrum Kultury
w Ostródzie!!