Protokół otwarcia ofert NA USŁUGĘ OCHRONY FIZYCZNEJ 2022/2023.