Realizacja projektu „Doposażenie Centrum Kultury w Ostródzie”

W roku 2023 Centrum Kultury w Ostródzie realizowało projekt „Doposażenie Centrum Kultury w Ostródzie” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa. Głównym celem projektu był zakup brakujących elementów wyposażenia amfiteatru, w tym świateł scenicznych i stołu sterującego DMX. Oprócz tego zakupiono wyposażenie wystawowe jak ramy, antyramy, sztalugi i monitory oraz laserowy projektor do Sali Kameralnej.