Rozmowy o Sztuce

Centrum Kultury w Ostródzie
wznawia cykl spotkań „Rozmowy o Sztuce”

Na pierwsze spotkanie serdecznie zapraszamy
23 marca 2018 o godz. 18:15
Galeria Sztuki, Zamek, ul. Mickiewicza 22

Temat: IMPRESJONIZM poza Francją

Prelegentem będzie dr Sławomir Cendrowski,
wieloletni pracownik naukowy, wykładowca Wydziału Nauk Historycznych,
Katedry Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu,
autor książki „Impresjonizm. Historia. Sztuka. Ludzie.”

W programie: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja.

Wstęp wolny