Rozpoczęcie Nowego Sezonu Kulturalno-Wychowawczego i nabory do Zespołu Tańca Polskiego Mazur