Wspomnienia o Marioli Platte.

Mariola Platte – urodzona 20 kwietnia 1956 w Gdyni, gdzie mieszkała do 1981 roku. Ukończyła Uniwersytet Gdański, studiując filologię polską. Jest absolwentką kierunku
upowszechnianie kultury ze specjalizacją filmoznawstwo.

W roku 1981 zamieszkała w gospodarstwie mazurskim we wsi Gierzwałd w gminie Grunwald i od tego czasu pracę zawodową i twórczość związała z regionem Warmii i Mazur. Jest laureatką kilku konkursów literackich z dziedziny poezji, eseju i reportażu. Pracowała w zespołach redakcyjnych pism regionalnych ”Ziemia Ostródzka” , ”Perła Mazur”, a przez pół roku wydawała własne pisemko gminne „Dość”.

Współpracowała z Radiem Olsztyńskim, publikując miedzy innymi cykl felietonów ”Raport o stanie marzeń” i ”Śmiechu warte”.

W „Gazecie Olsztyńskiej” i „Dzienniku Pojezierza” ukazywały się reportaże z cyklu ”Codzienne bitwy pod Grunwaldem”. W pismach lokalnych publikuje opowiadania, jest także autorka niepublikowanych powieści dla dorosłych i młodzieży.

Napisała kilka programów poetyckich. ”Nas –troje i nie pokoje” otrzymywały nagrodę na targach Estradowych w Łodzi w roku 1989. Na podstawie spektaklu w „ W lustrze” powstał recital telewizyjny przeznaczony dla Beaty Polańskiej, laureatki Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezje” w Olsztynie.

Pierwszy tomik poezji ”Cztery pory życia” ilustrował Ireneusz Betlewicz.

Publikacją jubileuszową „jedyne co mam… czyli pięć lat współpracy z kabaretem Czerwony Tulipan” napisała dla przyjaciół z tego zespołu. Kompozytorem melodii do większości piosenek Marioli Platte, które znalazły się na kasetach i płytach kompaktowych jest Stefan Brzozowski.

W lipcu 1994 roku w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie odbyła się prapremiera komedii muzycznej ”W naszym domu”, a ścieżka dźwiękowa w wykonaniu przyjaciół z kabaretu i teatru stała się na wiele lat muzycznym uzupełnieniem licznych spotkań autorskich w całej Polsce i w ukochanej przez poetkę „ Plattówce”.

W maju 1996 roku wydany został tomik ”Czekam na miłość”, ilustrowany zdjęciami Janusza Litwińca. W rok później ukazał się zbiór wierszy i piosenek ”Kiedy zima ma się ku wiośnie”. Ta publikacja sfinansowana została z funduszu Ministra Kultury i Sztuki, a autorem przetworzonych komputerowo fotografii był Ignacy Idźkowski.

Tomik „Dusze mgieł”- to efekt wyboru wierszy i piosenek powstających w okresie od 1997 do grudnia 2002 roku. Okładkę na tom zaprojektowała Kinga Grot-Witek.

Od grudnia 2001roku Mariola Platte była w pierwszej kadencji Prezesem Stowarzyszenia Autorów Polskich, Oddziału Warmińsko- Mazurskiego w Ostródzie.

Jesienią 2002 roku otrzymała odznakę ”Zasłużony działacz Kultury”.

Kolejny tom „Najpiękniejsze żniwa”, ukazał się jesienią 2006 roku. Autorem zdjęć ilustrujących książkę był Piotr Gansiniec.

W roku 2007 powstała teatralna etiuda poetycka „Dokąd”, będąca melanżem wplecionej w pokaz multimedialny poezji, prozy oraz fragmentów prywatnej korespondencji prowadzonej ponad 20 lat trwającej z wybitnym plastykiem Ireneuszem Betlewiczem.

Prezentowany tom „Dotyk miłości, to wybór wierszy o różnych odcieniach emocji związanych z tym najsilniejszym z uczuć, kierowanych do pojawiających się w życiu Autorki mężczyzn, albo inspirowanych relacjami o różnych barwach i nastrojach. Opisywane w wierszach uczucia wynikają z ciągłego falowania, pojawiania się i zanikania zauroczeń fascynacji spełnionych i nie spełnionych. Radosnych i bolesnych, ale zawsze szukających swego wyrazu w poezji. Ogromna większość utworów publikowana jest po raz pierwszy. Tom obejmuje od 1981 roku do listopada 2008 roku.( Są to fragmenty NOTKI O AUTORCE z tomiku „DOTYK – MENU MIŁOŚĆI” Marioli Platte)