XXXVI Konkurs Recytatorski „Spotkania z Poezją”

Centrum Kultury w Ostródzie – organizator eliminacji miejskich i rejonowych konkursu recytatorskiego „Spotkania z Poezją”- serdecznie zaprasza do udziału w edycji 2018.

Regulamin:

Organizatorzy: Towarzystwo Kultury Teatralnej oddział w Olsztynie
Współorganizatorzy: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
Szkoły i ośrodki kultury z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w tym Centrum Kultury w Ostródzie

Konkurs jest imprezą otwartą.

Adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Cele konkursu:

 • kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji

 • stworzenie uczestnikom możliwości zaprezentowania poezji i prozy adekwatnej do ich wieku

 • artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, którzy przygotują:

W kategorii RECYTACJA:

 • pierwsza grupa wiekowa (kl. I-III) – interpretację jednego utworu poetyckiego

 • druga grupa wiekowa (kl. IV-VI) – interpretację jednego utworu poetyckiego

 • trzecia grupa wiekowa (uczniowie klas VII i gimnazjum) – interpretację jednego utworu poetyckiego i jednego fragmentu prozy (proza do 3 min.,całość prezentacji max.5 min.).

  UWAGA! Kategoria – konkurs poezji śpiewanej – zostaje z bieżącym rokiem anulowana

  Kryteria oceny:

  • interpretacja

  • estetyka mówienia

  • dobór repertuaru (odpowiedni do wieku i osobowości uczestnika konkursu)

  • ogólny wyraz artystyczny.

  Przebieg konkursu:

  I etap

  • eliminacje szkolne – organizują szkoły we własnym zakresie

  II etap

  – eliminacje miejskie

  • do eliminacji miejskich szkoły podstawowe w terenu Ostródy typują po 2 osoby z każdej grupy wiekowej (max. 2 osoby! z każdej grupy)

  • zgłoszenia (w formie wypełnionych, załączonych poniżej, kart zgłoszeń) należy złożyć osobiście lub pocztą najpóźniej do 10 kwietnia 2018r. (wtorek) na adres:

  Centrum Kultury w Ostródzie

  ul. Mickiewicza 22 (zamek)

  14 – 100 Ostróda

  z dopiskiem „Spotkania z Poezją”

  • eliminacje miejskie odbędą się 16 kwietnia (poniedziałęk) 2018 r. w Sali Reprezentacyjnej ostródzkiego Zamku, ul. Mickiewicza 22

  start: godz. 10.00 wszystkie grupy wiekowe (prezentacje zaczynamy od najmłodszych)

  III etap

  – eliminacje rejonowe

  do eliminacji rejonowych ośrodki kultury z terenu Powiatu Ostródzkiego, które organizują konkursy środowiskowe (miejskie, gminne, miejsko-gminne) typują po 1 osobie z każdej grupy wiekowej (max. 2 osoby! z każdej grupy)

  – zgłoszenia (w formie wypełnionych, załączonych poniżej, kart zgłoszeń) należy złożyć osobiście lub pocztą najpóźniej do 8 maja 2018r. (wtorek) na adres:

  Centrum Kultury w Ostródzie

  ul. Mickiewicza 22 (zamek)

  14 – 100 Ostróda

  z dopiskiem „Spotkania z Poezją”

  eliminacje rejonowe odbędą się 16 maja 2018 r. (środa) w Sali Reprezentacyjnej ostródzkiego Zamku, ul. Mickiewicza 22

  start: godz. 10.00 wszystkie grupy wiekowe (prezentacje zaczynamy od najmłodszych)

  IV etap

  – eliminacje wojewódzkie – odbędą się w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
  w Olsztynie w dniu 29 maja /wtorek/ o godz. 10:00 – zgłoszenia wysyłają organizatorzy eliminacji rejonowych.

  Koordynatorem konkursu (eliminacji miejskich i rejonowych) w Centrum Kultury w Ostródzie jest Renata Ferens-Paszkiewicz. Informacji udzielamy pod nr tel. 89 646 32 31 lub 89 642 29 72.

  karta zgłoszenia 2018 Spotkania z poezją