Zapiski Oficera Armii Czerwonej

O „Zapiskach Oficera Armii Czerwonej”

Monodram na podstawie „Zapisków oficera Armii Czerwonej” prezentuje Polskie Studio Teatralne w Wilnie, które zostało założone w listopadzie 1960 roku pod nazwą Polski Zespół Dramatyczny. Była to pierwsza tego rodzaju placówka artystyczna utworzona po wojnie w Wilnie. Przez wiele lat zespół pełnił i nadal pełni rolę propagatora poprawnej polszczyzny oraz krzewiciela polskości wśród młodzieży. Do dzisiaj studio teatralne jest miejscem spotkań inteligencji polskiej w Wilnie, gdzie można nie tylko poznać teatr, ale także literaturę, sztukę, kulturę i muzykę.
Spektakl Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie cieszy się ogromną popularnością. Grany był wielokrotnie na Litwie i w Polsce. „Zapiski oficera Armii Czerwonej” stworzone zostały w oparciu o satyrę oficera wywiadu i żołnierza AK Sergiusza Piaseckiego o tym samym tytule. Opowiada o pobycie czerwonoarmisty w okupowanej przez Sowietów, a później Niemców Wileńszczyźnie. W głównej roli występuje Edward Kiejzik.
Sergiusz Piasecki to jeden z najbardziej znanych pisarzy tworzących w języku polskim połowy XX wieku. Za jego koronne osiągnięcie uważana jest książka „Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy”, która wydana została po raz pierwszy w 1937 r. i okazała się trzecią najbardziej popularną powieścią II RP. Piasecki to postać złożona i o bogatym życiorysie: przemytnik kokainy, twórca siatki polskiego wywiadu, autor najlepszej satyrycznej powieści o komunizmie, kandydat do Nobla – tak, to cały czas ta sama osoba… Sam napisał kiedyś o sobie: „Zwalczanie bolszewizmu jest moją ideą i celem mojego życia”, a w dedykacji dla Witkacego przedstawił się jako „król granicy i Bóg nocy, który się stoczył do poziomu literata polskiego”. W posiadaniu Biblioteki Polskiej w Londynie znajduje się całość archiwum Piaseckiego, ofiarowana przez Ryszarda Demela, autora biografii pisarza oraz jego przyjaciela i powiernika.