Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – OCHRONA 2019-2022 Centrum Kultury w Ostródzie