Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie.

Burmistrz Miasta Ostróda informuje , że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Ewa Wiśniewska zamieszkała w Iławie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada długoletnie doświadczenie w pracy samorządowej, w tym w działalności w obszarze kultury oraz w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów kulturalnych oraz inwestycyjnych z funduszy zewnętrznych. Przedstawiła interesującą, opartą na dobrej znajomości specyfiki działalności jednostek kulturalnych oraz realną do wdrożenia koncepcję funkcjonowania Centrum Kultury w Ostródzie.
Ostróda, dnia 29.05.2020r.