PAPIEROWA BOMBKA 2020 – konkurs plastyczny online

REGULAMIN KONKURSU KREATYWNO-PLASTYCZNEGO ONLINE
„PAPIEROWA BOMBKA” 2020
Organizator: Centrum Kultury w Ostródzie
CEL KONKURSU:
Konkurs jest wydarzeniem otwartym, adresowanym do wszystkich grup wiekowych.
Jego celem jest stworzenie możliwości dzieciom, rodzinom, indywidualnym uczestnikom
w różnym wieku, prezentacji własnoręcznie wykonanych ozdób choinkowych.
TEMAT:
Tematem konkursu są ozdoby choinkowe z papieru do powieszenia na choince.
Aby wziąć udział w konkursie należy własnoręcznie wykonać taką ozdobę.
Regulamin dopuszcza prace przygotowane wspólnie w grupach rodzinnych (np. dziecko+ rodzic), w takich wypadkach prosimy o zaznaczenie tego w opisie w karcie zgłoszenia.
TECHNIKA:
Ozdoba musi być wykonana z papieru, może zawierać elementy dodatkowe: tkaniny, koraliki, cekiny, elementy drewniane, ale podstawą powinien być papier.
Ozdoba powinna posiadać element pozwalający zawiesić ją na choince (haczyk, sznurek, itp.)
FORMA PREZENTACJI PRACY:
W związku z sytuacją związaną z obostrzeniami w życiu społecznym, związanymi
z wirusem Sars-Cov-2, w roku 2020 prezentacja prac nastąpi w formie zdalnej.
Zdjęcia prac będą prezentowane na stronach internetowych Organizatora
www.ck.ostroda.pl, www.facebook.com/ck.ostroda/

ZGŁOSZENIA:
Po wykonaniu pracy, należy ją sfotografować, a zdjęcie wraz z kartą zgłoszenia przesłać
do Centrum Kultury w Ostródzie na e-mail koordynatora konkursu
renata.ferens@ck.ostroda.pl do dnia 3 grudnia 2020.
Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace (dwa zdjęcia).
Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Centrum Kultury w Ostródzie /na spodzie tego wpisu/
oraz na stronie facebookowej CK : www.facebook.com/ck.ostroda/ w wydarzeniu PAPIEROWA BOMBKA
NAGRODY:
Organizator powoła komisję konkursową, która wybierze najciekawsze prace.
Autorzy najładniejszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
Ogłoszenie wyników nastąpi 7 grudnia 2020 przez podanie do publicznej wiadomości imion i wieku zwycięzców (w przypadku dzieci)
lub imion i adnotacji „osoba dorosła”
na stronie internetowej i facebooku Centrum Kultury w Ostródzie.
Zwycięzcy zostaną też powiadomieni indywidualnie o wynikach konkursu i formie odbioru nagród.