Nasi sponsorzy

Advertisement
Start
Uchwała nr XXII/121/96 Rady Miejskiej w Ostródzie.

 

14.02.1996 powołano instytucję kultury pod nazwą Centrum Kultury i Sportu, łączącą administracyjnie następujące podmioty:

 

  • Agencję Rozwoju Sportu

  • Miejską Bibliotekę Publiczną

  • Agencję Upowszechniania Kultury

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 31.12.2003 zmieniono nazwę Centrum Kultury i Sportu na Centrum Kultury w Ostródzie wyodrębniając Agencję Rozwoju Sportu ze struktur CKS.

W strukturach Centrum Kultury w Ostródzie zostały podmioty:

 

  • Agencja Upowszechniania Kultury

  • Miejska Biblioteka Publiczna