OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn. Świadczenie usług ochrony na rzecz Centrum Kultury w Ostródzie